Ta strona używa cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.x

Innowacja dla Was

System

ASA – kontrolowane zmiany objętościowe

CRYX – krystaliczne wiązanie wody

SILICA EFFECT

Technologia czystych krzemianów

Utwardzenie chemiczne2

 

System

W ramach całej gamy naszych produktów kładziemy nacisk na ich systemowość tzn. zdolność do wzajemnej kom binacji, w celu utworzenia doskonałej całości, gdzie każdy składnik jest w pełni dopasowany do danego zespołu. W systemie Fornivel suchemu składnikowi pomaga penetracja Fortecoat 1410 co do poprawnego przygotowania podłoża przed położeniem suchego składnika. Impregnat Fortecoat 1420 i 1421 pielęgnuje później powierzchnię, a przede wszystkim utwardza. W systemie Fortedur impregnat Fortecoat 1425 i 1426 zapewnia, że posadzka popr zezuniemożliwienie odparowania wody będzie mi ała wystarczająco dużo czasu na utwardzenie, a w przypadku dojrzałej posadzki znacznie się obniży nasiąkliwość. W systemie FormulaForte materiał FormulaForte Hard zwiększa utward zenie, a FormulaForte Shine zapewnia większy połysk. Za pomocą takich kombinacji można osiągnąć le psze właściwości użytkowe posadzek.

 

ASA – kontrolowane zmiany objętościowe

Specjalny dodatek ASA modyfikuje przebieg reakcji hydratacyjnej i kompensuje kurczenie się mieszanki betonowej podczas wysychania i utwardzania się. Poprzez użycie tego dodatku zapewniona zostaje wyższa stabilność objętościow = mniejsze tendencje do powstawania pęknięć. Przy użyciu w masach posadzkowych (posypki, masy samorozlewne) ograniczone jest tworzenie się pęknięć pod względem materiałowym. Przy użyciu w masach wypełniających (zaprawy, wylewki) zapewnione jest poza tym wypełnienie i wzmocnienie obszaru. W dłuższym okresie czasowym– tj. w pierwszych miesiącach – dzięki temu osiągany jest bardziej korzystny przebieg krzywej kurczenia się.

 

CRYX – krystaliczne wiązanie wody

Poprzez kombinację kilku rod zajów cementu, ich uziarnienia i specjalnego dodatku dochodzi do wiązania chemicznego większości wody w siatkę krystaliczną powstających produktów hydratacyjnych. Efekt ten ogranicza kurczenie się kamienia cementowego pod wpływem wysychania i w ten sposób ogranicza tendencję do tworzenia się pęknięć. Szybkie powstawanie i przebieg reakcji chemicznych pozwala na osiąganie jak najkrótszego czasu potrzebnego do możliwości wejścia na posadzkę a dzięki przetwarzaniu wody w siatkę krystaliczną i szybkiego obniżania wewnętrznej wilgotności masy cementowej, umożliwia aplikację po względnie krótkiej przerwie technologicznej.

 

SILICA EFFECT

SILICA EFFECT powstaje poprzez użycie bardzo delikatnych cząsteczek kulistych z wysoką zawartością amorficznego tlenku krzemu, które wypełniają przestrzeń kamienia cementowego, reagują z wodorotlenkiem i zwiększają jakość strefy kontaktowej pomiędzy kruszywem i matrycą cementową. Dzięki temu osiągana jest niższa porowatość i tym samym niższe wchłanianie wody, wyżsa odporność na mróz, odporność na korozję, a następnie zwiększa się wytrzymałość (na ciśnienie, na rozciąganie i odporność na ścieranie) i zwartość.

 

Technologia czystych krzemianów

U większości konkurencyjnych produktów w produkcji używa ne są krzemiany standardowe zawierające atomy sodu, potasu czy litu. Podczas utwardzania tych materiałów dochodzi do ubocznych reakcji chemicznych, podczas których powstają niepożądane sole razem z powyższymi atomami. Towarzyszą temu niższa skuteczność pielęgnacji, struktura defektywna oraz problemy estetyczne w postaci wybielania powierzchni (tzw. wykwity), do których dochodzi aż do chwi li zupełnego zmycia danych soli z konstrukcji budowlanej. Czyste krzemiany nie produkują tych soli i tym samym wyraźnie zwiększa się pielęgnacja powierzchni, eliminuje się ryzyko defektów i wyblaknięcia powierzchni.

 

Utwardzenie chemiczne2

Proces utwardzania chemicznego polega na dwóch współdziałających procesach –
1) na przemianie fazy ciekłej składnika aktywnego na sztywny żel krzemianowy C-S-H w porach pielęgnowanego akcelerowanego materiału za pomocą organometalicznego katalizatora oraz 2) na przemianie cząstek z małą wytrzymałością na cząstki z wyraźnie wyższą wytrzymałością.

 

1) Proces zamknięcia powierzchni żelem C-S-H odbywa się pod wpływem reakcji chemicznej pomiędzy związkami chemicznymi pochodzącymi z betonu hydratowanego oraz dzięki unikatowej kombinacji czystych krzemianów. Podczas reakcji dochodzi do „klejenia" struktur porowatych betonu żelem krzemianowym C-S-H. Reakcja chemiczna wspierana jest przez dostęp wody, więc każdemu następnemu myciu, skrapianiu wodą towarzyszy kolejne rozpuszczanie składników aktywnych w obciążanej już posadzce i w ten sposób reakcja może wnikać nie tylko do znacznych głębokości warstwy, ale w dodatku dana reakcja chemiczna wywoływana jest powtórnie. Reakcję tą kontroluje i przyśpiesza system katalityczny nowej generacji, który w porównaniu ze systemami niekatalizowanymi ma wyraźnie wyższą skuteczność przemiany krzemianu ciekłego na amorficzną strukturę żelową wypełniającą mikro i makropory mieszanki cementowej. Dzięki temu każde następne nawilżanie produktu cementowego powoduje powtórną aktywację systemu katalitycznego. W ten sposób dochodzi do dalszego wnikania w głąb i w dodatku powstaje coraz to bardziej wytrzymała pielęgnacja warstw wierzchnich.

 

2) Proces przemiany i utwardzania cząstek zapewniony jest dzięki aktywnym składnikom chemicznym, które przyczyniają się do reakcji zwłaszcza z mniej wytrzymałymi cząsteczkami na powierzchni produktu cementowego. Za pomocą reakcji tej dochodzi do przemiany cząstek z małą wytrzymałością na cząstki bardziej wytrzymałe w porównaniu do ich stanu początkowego. Dana selektywna reakcja chemiczna przebiega nie tylko na powierzchni mikro/makrocząstek, ale działa nawet w wymiarze molekularnym. Wynikiem tego jest utwardzenie powierzchni, niekruszenie się warstwy powierzchni produktu i wyraźne zwiększenie wytrzymałości i odporności na ścieranie, uderzenia itp. W dodatku pierwotnie niewytrzymałe mikro i makrocząstki są w większości łatwo rozpuszczalne, co można opisać jako wymywanie cząstek z powierzchni lub kruszenie się. Po aplikacji produktu FormulaForte większa część cząstek nieodpornych na wodę została przemieniona na cząstki wodoszczelne. Ponadto warstwa końcowa staje się o wiele mniej nasiąkliwa i nie dochodzi do wymywania cząstek, co wpływa na żywotność konstrukcji nie tylko wewnątrz, ale przede wszystkim na zewnątrz, gdzie powierzchnia narażona jest na chemiczne i odmrażające substancje.

 

 

Nasze dalsze projekty: www.fortelock.pl | www.trymat.com