Forcem

Jastrychy na bazie cementowej

Forcem to łatwo dyspergujący wyrównujący, samorozlewny jastrych ekspresowy. Przeznaczony do przygotowania warstwy wyrównującej posadzek betonowych, gdzie wymagane jest równa powierzchnia
oraz doskonała adhezji do betonu podkładowego.

Forcem stosuje się na dojrzałe podłoża, a dzięki szybkiej utracie wilgoci oraz dużej kompatybilności składników materiału umożliwiają naniesienie na niego warstw finalnych przy minimalnych przerwach technicznych.


Specjalne dodatki

Anti-Shrinkage Agent

Dodatek przeciwskurczowy w suchej mieszance ASA (Anti-Shrinkage Agent), który znacznie obniża występowanie drobnych pęknięć włosowatych na powierzchni posadzki poprzez zapewnienie wyższej stabilności objętości. Dzięki temu wizualny efekt jest doskonalszy i równocześnie dochodzi do poprawy właściwości mechanicznych gotowej posadzki. Oprócz tego ułatwia aplikację.

Dodatek uszlachetniający CRYX

Dodatek uszlachetniający CRYX zapewniający tzw. efekt krystalizacyjny, który wiąże wodę do struktury krystalizacyjnej nowo powstającej masy, dzięki czemu uniemożliwia jej przeciekanie, obniża czas krzepnięcia, a przede wszystkim ogranicza powstawanie mikroszczelin.

CRACK STOP

Włókna CRACK STOP. Produkt zawiera bardzo wytrzymałe włókna cyrkonowe, które zapewniają trójwymiarowe (wszechkierunkowe) wzmocnienie masy podczas jej dojrzewania, jednocześnie poprawiając odporność posadzki na obciążenia.

SILICA EFFECT

Dzięki efektowi SILICA EFFECT poprzez zastosowanie drobnych elementów kulistych w suchym składniku systemu osiągana jest niższa porowatość i na skutek tego również niższa chłonność, wyższa mrozoodporność, odporność na korozję, a także lepsze właściwości fizyczno-mechaniczne (na ściskanie, na rozciąganie przy zginaniu i odporność na ścieranie) czy lepsza spoistość.

Zalety

Duża płynność materiału, zapewnia doskonałą płaskość powierzchni na grubości 10-50 mm
Doskonała adhezja do betonu bazowego
Wysoka wydajność, łatwa aplikacja
Szybka utrata wilgoci, minimalne zmiany objętości przy minimalnych przerwach technicznych

Wady

Nie nadaje się do stosowania na zewnątrz
Zależy od dużego doświadczenia w aplikacji tego rodzaju materiału

Dane techniczne

Typ produktu 1310 1311
Zbrojenie włókna cyrkonowe (Crack Stop)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 35 MPa min. 35 MPa
Wytrzymałóść na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach min. 7 MPa min. 7 MPa
Objętość wody zaczynowej 3,5-4 l/25 kg 3,5-4 l/25 kg
Kolor jasnoszary jasnoszary
Grubość warstwy 10-50 mm 10-50 mm
Zużycie przy grubości 1,8 kg/m2 1,8 kg/m2
Czas możliwości użycia przy temp. 20° C min. 30 minut min. 30 minut
Ruch pieszy przy 20°C po 2 – 4 godz. po 2 – 4 godz.
Możliwość wykonania posadzki przy 20°C po 7 dniach po 7 dniach

Dokumenty do pobrania