Fortegrout

Masy zalewowe na bazie cementu

Masa zalewowa o wysokiej płynności Fortegrout przeznaczona do zalewania otworów, spoinowania zespołów technologicznych, kotwienia elementów do konstrukcji betonowych, gdzie wymagana jest duża adhezja do podłoża betonowego.

Fortegrout aplikuje się na dojrzałe podłoża, a dzięki szybkiemu utwardzaniu można wykorzystać ją do prac, które wymagają minimalnych przerw technologicznych.

Używaj Fortegrout do fugowania opraw łożyskowych i płyt kotwiących, wypełniania dużych połączeń i wnęk czy w przypadku zbrojenia posadzki.


Cechy szczególne produktu

Anti-Shrinkage Agent

Dodatek uszlachetniający ASA (Anti-Shrinkage Agent) modyfikuje drogą chemiczną przebiegu reakcji hydratacyjnej i kompensuje kurczenie się mieszanki betonowej podczas jej krzepnięcia i utwardzania. Dzięki wykorzystaniu tego rodzaju dodatków zapewniona zostaje wyższa stabilność objętości, która gwarantuje doskonałe wypełnienie i zabezpieczenie powierzchni. Na dłuższą skalę osiągnięty zostaje lepszy przebieg krzywej skurczania.

SILICA EFFECT

Dzięki efektowi SILICA EFFECT poprzez zastosowanie drobnych elementów kulistych w suchym składniku systemu osiągana jest niższa porowatość, a w konsekwencji również niższa chłonność, wyższa mrozoodporność, odporność na korozję, a także lepsze właściwości fizyczno-mechaniczne (na ściskanie, na rozciąganie przy zginaniu i odporność na ścieranie) oraz spoistość powierzchni.

Zalety produktu - Wysoka wydajność i łatwość aplikacji

Wysoka wydajność i łatwość aplikacji
Doskonała płynność produktu
Dobra adhezja do betonu bazowego
Szybkie utwardzanie, możliwość uzyskania doskonałej ostatecznej twardości
Wypełnia wszystkie szczelne miejsca
Nie zawiera substancji powodujących korozję betonu
Wysoka odporność na środki chemiczne

Technické parametry

Typ produktu 1205 1210 1220
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniach 25 MPa 25 MPa 25 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 70 MPa 60 MPa 65 MPa
Zginanie wytrzymałości na rozciąganie po 1 dniu 5 MPa 3 MPa 3 MPa
Zginanie wytrzymałości na rozciąganie po 28 dniu 8 MPa 8 MPa 8 MPa
Kolor jasnoszary jasnoszary jasnoszary
Dozowanie produktu o grubości 1 mm 1,7 kg /m2 1,8 kg /m2 1,8 kg /m2
Zużycie wody 6-8,5 (litry/25 kg) 3-4 (litry/25 kg) 3-4 (litry/25 kg)
Grubość warstwy 0,5-50 mm 10-100 mm 100-200 mm
Próba rozlania (pierścień dostarczony przez producenta) 195-205 mm 195-205 mm
Czas opracowania mieszanki przy 20°C min. 30 minut min. 30 minut min. 30 minut
Ruch pieszy po 24 godzinach. po 1-3 godzinach. po 1-3 godzinach.
Pełne obciążenie po 7 dniach po 7 dniach po 7 dniach