Fortecoat

Powłoki na posadzki cementowe

Powłoki Fortecoat są dostosowane do potrzeb klienta. Oferujemy wiele produktów do wyboru, niezależnie od tego, czy szukasz powłoki wykończeniowej do podłóg samopoziomujących, podkładu do gruntowania wylewek samopoziomujących, czy powłoki ochronnej do świeżych powierzchni betonowych.

Odpowiednimi obszarami do stosowania powłok na powierzchnie betonowe są magazyny o wysokim obciążeniu, obszary produkcyjne, warsztaty oraz centra logistyczne i magazynowe. Tak zabezpieczone systemy podłogowe zapewnią redukcję pylenia, zwiększą odporność mechaniczną i chemiczną oraz ułatwią konserwację.

Fortecoat 1430 Protect+ -Tymczasowa powłoka pielęgnująca do świeżych betonów i posypek

Fortecoat 1430 Protect+ to tymczasowy roztwór impregnujący, uszczelniający i utwardzający stosowany jako powłoka finalna do posadzek betonowych obrabianych w technologii maszynowego szpachlowania posypek lub jastrychu. Zastosowanie powłoki zmniejsza straty wody zarobowej, co poprawia warunki utwardzania, które zapewniają wyższe wartości wytrzymałościowe płyty betonowej i jej warstwy wierzchniej. Jednocześnie dochodzi do zamknięcia porów, co zmniejsza nasiąkliwość powierzchni. Tak zabezpieczone systemy podłogowe zapewnią redukcję pylenia, zwiększą odporność mechaniczną i chemiczną oraz ułatwią konserwację.

Fortecoat 1430 Protect+ został opracowany jako tymczasowa powłoka pielęgnująca, która jest stopniowo usuwana z powierzchni podłóg wygładzanych maszynowo w wyniku mycia, czyszczenia i eksploatacji. Fortecoat 1430 Protect+ tworzy film, który w znacznym stopniu ogranicza nanoszenie nieczystości na powierzchnię podłogi przez koła wózków.

Zalety

 • znacznie zredukowane nanoszenie nieczystości na powierzchnię podłogi przez koła wózków
 • tymczasowość warstwy wierzchniej powłoki – łatwo usuwalna przez mycie, czyszczenie, eksploatację
 • wyższy stopień utwardzenia powierzchni betonu
 • możliwość zastosowania w dniu układania betonu
 • jednoczesna obróbka betonu i tworzenie warstwy finalnej
 • optymalizacja procesu hydratacji betonu
 • uszczelnienie i impregnacja powierzchni
 • wzrost właściwości wytrzymałościowych
 • zmniejszenie zapylenia i zwiększenie odporności na ścieranie

Dane techniczne

Nazwa produktu 1430 Protect+
Baza chemiczna rozcieńczalniki
Stan skupienia ciecz
Kolor przezroczysty
Gęstość (kg/l) 0,9–0,95
Zużycie (l/m2) 0,1–0,15

Akrylowa powłoka emulsyjna penetrująca pod samopoziomujące wylewki i powłokę - Fortecoat 1410

Roztwór impregnujący, uszczelniający i utwardzający stosowany jako powłoka wykończeniowa do posadzek betonowych obrabianych w technologii maszynowego szpachlowania posypek lub jastrychu. Zastosowanie roztworu zmniejsza straty wody zarobowej, co poprawia warunki utwardzania, które zapewniają wyższe wartości wytrzymałościowe płyty betonowej i jej warstwy wierzchniej. Jednocześnie dochodzi do zamknięcia porów, co znacznie zmniejsza nasiąkliwość powierzchni. Tak zabezpieczone systemy podłogowe zapewnią redukcję pylenia, zwiększą odporność mechaniczną i chemiczną oraz ułatwią konserwację.

Zalety

 • możliwość zastosowania w dniu układania betonu
 • jednoczesna obróbka betonu i tworzenie warstwy finalnej
 • optymalizacja procesu hydratacji betonu
 • uszczelnienie i impregnacja powierzchni
 • wzrost właściwości wytrzymałościowych
 • zmniejszenie zapylenia i zwiększenie odporności na ścieranie
 • produkt 1426 jest na bazie wody – nie zawiera rozpuszczalników

Dane techniczne

Nazwa produktu 1425 1426 1427
Baza chemiczna rozcieńczalniki woda odaromatyzowane rozcieńczalniki
Stan skupienia ciecz ciecz ciecz
Kolor przezroczysty mleczny przezroczysty
Gęstość (kg/l) 0,9–0,95 1,05 0,9–0,95
Zużycie (l/m2) 0,1–0,15 0,1–0,15 0,1–0,15

Fortecoat 1420 – Bezbarwna powłoka wykończeniowa

Roztwór na bazie wody do obróbki, impregnacji i utwardzania stosowany jako powłoka wykończeniowa na podłogach samopoziomujących Fornivel.
Produkt został specjalnie zaprojektowany do bezbarwnego, błyszczącego ujednolicania powierzchni posadzek betonowych w obiektach produkcyjnych lub magazynowych. Zastosowanie roztworu zmniejsza straty wody zarobowej, co poprawia warunki utwardzania, które zapewniają wyższe wartości wytrzymałościowe płyty betonowej i jej warstwy wierzchniej.

Jednocześnie na powierzchni podłoża tworzy gładką powlokę wzmacniającą, zamykając pory i znacznie zmniejszając nasiąkliwość powierzchni. Tak zabezpieczone systemy podłogowe zapewnią redukcję pylenia, zwiększą odporność mechaniczną i chemiczną oraz ułatwią konserwację.

Zalety

 • łatwa urabialność
 • niskie nakłady ekonomiczne na powłokę
 • jednoczesna obróbka powierzchni i tworzenie warstwy wykończeniowej
 • może być stosowany 24 godziny po ułożeniu podłogi samopoziomującej
 • zwiększona odporność na ścieranie
 • uszczelnienie i impregnacja powierzchni
 • redukcja zapylenia

Dane techniczne

Nazwa produktu 1420
Stan skupienia ciecz
Czas schnięcia (godz. w 20 °C) 2–4
Gęstość (kg/m3) 1,05
Zużycie (l/m2) 0,15–0,25
Temperatura zapłonu (°C) poniżej 21
Połysk (stopień) 5
Grubość jednej warstwy (μm) min. 300–400

Fortecoat 1410 – Dyspersyjny podkład akrylowy do wylewek samopoziomujących i jastrychów

Dyspersyjny akrylowy skoncentrowany roztwór na bazie wody. Jest dostarczany w plastikowych pojemnikach i rozcieńczany do wymaganego stężenia na miejscu. Zawiera dodatki, które zapewniają dobrą przyczepność podkładu do podłoża, a także warstwy nakładanej na podłoże. Powłoka wnika w podłoże i zmniejsza jego nasiąkliwość, zarazem wzmacniając je i zapewniając hydrofobowość. Jednocześnie tworzy gładką, twardniejącą warstwę na powierzchni podłoża, która zapobiega przenikaniu powietrza do podłoża i zwiększa przyczepność. Powłoka ma również zastosowanie przy stabilizacji i renowacji uszkodzonych powierzchni betonowych.

Zalety

 • łatwa urabialność
 • niskie nakłady ekonomiczne na powłokę
 • dobre właściwości gruntujące i stabilizujące
 • niska lepkość roztworu produktu końcowego
 • dobre właściwości mechaniczne
 • stabilny w cyklach zamrażania/rozmrażania
 • produkt penetrujący o wieloletnim i sprawdzonym zastosowaniu

Dane techniczne

Nazwa produktu 1410
Stan skupienia ciecz
Czas schnięcia (godz. w 20 °C) 2–4
Gęstość (kg/l) 1,05
Zużycie (l/m2) 0,15–0,25
Temperatura zapłonu (°C) poniżej 21
Połysk (stopień) 5
Grubość jednej warstwy (μm) min. 300–400