FormulaForte

powłoki utwardzające i uszlachetniające

Chemicznie utwardzone i estetycznie wykończone posadzki można uzyskać za pomocą powłok z serii FormulaForte stosowane na powierzchnię betonu.

Powłoki te utwardzają posadzkę dzięki chemicznej przemianie miękkich cząstek w wysoce odporne połączenia. Zapewniają również długotrwałą wodoodporność powierzchni dzięki wypełnieniu porów żelem C-S-H. Ostatecznie poprawiają właściwości estetyczne podłoża – Efekt większego połysku podłogi.

Powierzchnie poddane obróbce za pomocą preparatów krzemianowo-polimerowych w fazie wygładzania minimalizują defekty spowodowane spryskiwaniem wodą powierzchni i zwiększają fizyczne i mechaniczne parametry wierzchniej warstwy podłoża.

W ten sposób poddane obróbce powierzchnie są odporne na ścieranie, eliminują efekt pylenia, zmniejszają absorpcję wody i są łatwiejsze w konserwacji. System FormulaForte może być stosowany łącznie z mechanicznymi obróbkami powierzchni, takimi jak np. szlifowanie, itp., a także bez tych obróbek. Regularna konserwacja za pomocą maszyn czyszczących tworzy gładką, twardą powłokę na powierzchni, która poprawia również walory estetyczne podłoża. System ten można zastosować do stabilizacji naruszonych powierzchni betonowych.

Zalety systemu

Chemiczne utwardzanie powierzchni

Zapewnienie optymalnego utwardzenia i zwiększenie odporności na ścieranie posadzki, o wiele lepszej
w porównaniu z innymi systemami litowymi, potasowymi czy sodowymi.

Zmniejszenie efektu pylenia

System FormulaForte wypełnia strukturę powierzchni i mikropory w betonie, zapobiegając w ten sposób uwalnianiu mikrocząstek, które powodują pylenie

Łatwa konserwacja

Odporność na wybarwienie polega na zmniejszeniu absorpcji powierzchni, ponieważ olej i inne zanieczyszczenia mają ograniczone możliwości penetracji powierzchni

Prosta aplikacja

Ekonomiczny system – szybka aplikacja oraz niższe koszty w porównaniu do szlifowania i polerowania betonu. W przeciwieństwie do innych środków impregnujących, jest bezpieczniejszy i łatwiejszy w stosowaniu, ponieważ eliminuje potrzebę usuwania soli czy wykwitów po aplikacji.

Zwiększenie połysku
Uszczelnianie oraz zwiększenie wodoodporności powierzchni posadzki
Tolerancja na wilgoć w podłożu

Wady

Odwzorowuje powierzchnię posadzki, tzn. nie wypełnia wgłębień czy pęknięć w powierzchni.

Unikalna kompozycja

System wypełnienia pory sztywnym żelem C-S-H oraz chemiczna transformacja miękkich cząstek w wysoce odporne połączenia.
Wiodące laboratoria potwierdziły skuteczność systemu FormulaForte na zwiększenie odporności betonu na ścieranie, obniżenie absorpcji i zwiększenie wytrzymałości na ściskanie.

Porównywanie produktów FormulaForte

Produkt FormulaForte 1605 Integral 1610 Hard 1620 SuperHard 1630 Shine
Dostawa ciecz ciecz ciecz ciecz
Odporność na ścieranie podwyższenie aż o 32% podwyższenie aż o 39% podwyższenie aż o 75%
Głębokość wnikania wody obniżenie o 21% obniżenie o 42% obniżenie o 49%
Głębokość wnikania wody obniżenie o 33% obniżenie o 53% obniżenie o 68%
Odporność na wodę oraz chem. i odmrażające subst.
Pielęgnowana powierzchnia odpad maks. 250 g odpad maks. 250 g odpad maks. 250 g
Niepielęgnowana powierzchnia odpad maks. 1300 g odpad maks. 1300 g odpad maks. 1300 g
Głębokość przenikania až 2 mm až 12 mm až 12 mm 1-2 mm
Czas schnięcia 15-30 min. przy 20°C 2-6 h przy 20°C 1-3 h przy 20°C 2-4 h przy 20°C
Gęstość 1.050 kg/m3 1.050 kg/m3 1.050 kg/m3 1.050 kg/m3
Zużycie 0,05-0,40 l/m2 0,05-0,25 l/m2/1 warstwa 0,05-0,25 l/m2/1 warstwa 0,05-0,25 l/m2/1 warstwa

FormulaForte 1605 Integral

 • Preparat krzemianowo-polimerowy łączący zalety czystych krzemianów o wielkości nanocząstek z płynami polimerowymi, minimalizujący napięcie powierzchniowe w celu zwiększenia maksymalnej penetracji do struktury kapilarnej.
 • Nawilża gładką powierzchnię, co zapewnia łatwiejsze i bardziej efektywne wygładzanie bez konieczności spryskiwania wodą
 • Przyspiesza całkowity czas wygładzania powierzchni
 • Poprzez zwiększenie okresu działania o 15-30 minut, upraszcza proces wygładzania i poprawia jakość finalnej powierzchni
 • Zmniejsza szybkość parowania, co ulepsza efekt wygładzania w świetle słonecznym, przy wietrze, suchym powietrzu, w pomieszczeniach zewnętrznych. itp.
 • Ułatwia proces wygładzania i zmniejsza zużycie maszyn
 • Zwiększa odporność na ścieranie posadzki dzięki synergicznemu działaniu amorficznej krzemionki stosowanej w dodatku SilicaEffect w suchych mieszankach posypkowych Fortedur
 • Dzięki czystym krzemianom tworzy twardszą, mniej chłonną powierzchnię, bardziej odporną na zabrudzenia
 • Zapewnia utwardzanie, hydroizolację i estetyczne wykończenie powierzchni

FormulaForte 1610 Hard

 • Zapewnia utwardzanie, hydroizolację i estetyczne wykończenie powierzchni
 • Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z FormulaForte 1630 Shine w celu uzyskania maksymalnego połysku
 • Zawiera technologię czystych krzemianów i długoterminową krystalizację

FormulaForte 1620 SuperHard

 • Zapewnia maksymalne utwardzenie, zespolenie i hydroizolację powierzchni
 • Aby uzyskać maksymalny błyszczący efekt estetyczny, należy go stosować w połączeniu z systemem FormulaForte 1630 Shine
 • Zawiera technologię czystych krzemianów i długoterminową krystalizację
 • Technologia chemicznego utwardzania

FormulaForte 1630 Shine

 • Zapewnia maksymalny połysk, wodoodporność i ostateczne uszczelnienie powierzchni

Synergiczny działanie produktów FormulaForte

Niezależnie od tego, czy jest to nowa, czy używana powierzchnia, można łączyć poszczególne produkty FormulaForte, aby zwiększyć skuteczność utwardzania.

Posadzka używana

Optymalne utwardzenie

 • 1-2 warstwy FormulaForte 1610 Hard

Optymalne utwardzenie + maksymalny blask

 • 1-2 warstwy FormulaForte 1610 Hard
 • 1 warstwa FormulaForte 1630 Shine

Chemiczne utwardzenie 2 + maksymalny blask

 • 1-2 warstwy FormulaForte 1620 SuperHard
 • 1 warstwa FormulaForte 1630 Shine

Nowe posadzki

Wysokie utwardzenie

 • Stosowanie FormulaForte 1605 Integral w trakcie wygładzania powierzchni
 • 1 warstwa utwardzającego lakiery pokrywającego, np. Fortecoat 1425