Fornivel

Masy samopoziomujące na bazie cementu

Masy samopoziomujące cementowe są końcową lub poziomującą warstwą dla dojrzałych posadzek betonowych. Za pomocą tego produktu można wyrównać nierówności różnego rodzaju. Jest to bardzo szybka metoda wyrównywania i naprawy podłoża. Masa tworzy ciągłą i gładką powierzchnię. Można dalej modyfikować warstwy lub zachować je jako ostateczną warstwę ścieralną.

Masa samopoziomująca Fornivel charakteryzuje się szybkim procesem utwardzania. Produkt może być zastosowany na dojrzałych podłożach, głównie w zakładach wymagających dużej wytrzymałości, doskonałej płaskości oraz adhezji do podłoża betonowego.

Czy wiedziałeś?

Jaka jest różnica między jastrychem a powłoką podłogi? Produkt oznaczony jako jastrych jest określany wg podstawie standardów. Jest to drobnoziarnisty materiał o maksymalnym uziarnieniu do 0,6 mm, w wyjątkowych przypadkach do 1,2 mm. Zwykle stosuje się go w grubościach od 4 do 8 mm, w wyjątkowych przypadkach do 15 mm. Powłoka jest materiałem o maksymalnym uziarnieniu do 4 mm, w wyjątkowych przypadkach do 8 mm. Najczęściej stosuje się go w grubościach od 15 do 60 mm.

Jeśli potrzebujesz większego uziarnienia, aby wyrównać materiał, zalecamy produkt FORTEDUR WET, który należy do kategorii jastrychów cementowych. Alternatywnie dostępny jest szybkowiążący jastrych FORCEM.

Zalecenia

Fornivel jest produkowany w postaci proszku, który należy wymieszać z odpowiednią ilością wody. Podczas mieszania zawsze postępuj wg instrukcji w karcie technicznej. Jeśli nie uda się utrzymać proporcji mieszanki
i wody, może to spowodować utratę przez jastrych stabilności i brak zespolenia czy powstanie w krótkim czasie grubej warstwy.


Specjalne dodatki

Anti-Shrinkage Agent

Dodatek ASA (Anti-Shrinkage Agent) jest specjalnym dodatkiem zawartym w suchej mieszance, który obniża powstawanie pęknięć włoskowatych na powierzchni posadzki poprzez zapewnienie wyższej stabilności objętościowej. Dzięki temu wizualny efekt jest doskonalszy i równocześnie poprawiają się właściwości mechaniczne gotowej posadzki. Oprócz tego dzięki mieszankom samorozlewnych skraca się czas aplikacji.

Dodatek uszlachetniający CRYX

Dodatek uszlachetniający CRYX zapewnia tzw. efekt krystalizacyjny, który wiąże wodę do struktury krystalizacyjnej nowo powstającej masy, dzięki czemu uniemożliwia jej przeciekaniu, obniża czas utwardzania, a przede wszystkim ogranicza powstawanie mikroszczelin.

CRACK STOP (CS)

Włókna CRACK STOP (CS). Produkt zawiera bardzo wytrzymałe włókna cyrkonowe, które zapewniają trójwymiarowe (wszechkierunkowe) wzmocnienie masy podczas jej dojrzewania i w rezultacie pomaga zwiększyć wytrzymałość na wysokie obciążenie lokalne.

Odporne na ścieranie mikrocząsteczki

Ten dodatek wykonany z odpornych na ścieranie mikrocząsteczek, które stają się częścią najwyższej wierzchniej warstwy gotowego systemu, zapewnia podłodze znacznie wyższą trwałość powierzchni.

SILICA EFFECT

Dzięki efektowi SILICA EFFECT, zastosowanie bardzo drobnych kulistych cząstek w suchym komponencie systemu pomaga osiągnąć niższą porowatość, a co za tym idzie niższy przesącz, zwiększa odporność na mróz i korozję, dodatkowo zwiększa właściwości fizyczne i mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie i zginanie oraz odporność na ścieranie) i zapewnia większą zwartość.

Zalety produktu

Długa żywotność podłogi w porównaniu z konwencjonalnym betonem
Wysoka odporność na wysokie obciążenia robocze
Możliwość otrzymania powierzchni bez efektu pylenia o właściwościach antypoślizgowych
Prostota i szybka aplikacja
Szybkie samo rozlewanie
Dobra adhezja do betonu bazowego
Szybkie utwardzanie
Wysoka kompatybilność z powłokami Fortecoat

Wady systemu

Podłoże musi być w dobrym stanie i dobrze przygotowane
Wymaga wysokiej jakości i specjalistycznej aplikacji

Synergiczny efekt

Fortecoat 1410 – to specjalnie opracowany środek podkładowy, który doskonale przygotowuje podłoże na aplikację suchego składnika systemu.

Fortecoat 1420 i 1421 to specjalnie zaprojektowane powłoki, które dzięki swojej doskonałej kompatybilności wytwarza razem z innymi składnikami systemu idealną jedność, która przejawia się w lepszą utwardzoną warstwą podłogową oraz jej uszczelnieniem przed olejem i wodą.

Technické parametry

Typ produktu 1110 1111 CS 1120 1121 CS 1130 1131 CS
Zastosowanie podkładowe dla lekkiego obciążenia podkładowe dla lekkiego obciążenia podkładowe oraz końcowe dla średniego obciążenia podkładowe oraz końcowe dla średniego obciążenia końcowe dla wysokiego obciążenia końcowe dla wysokiego obciążenia
Zbrojenie włókna cyrkon. włókna cyrkon. włókna cyrkon.
Odporność na ścieranie wg BCA 0,050 mm 0,050 mm 0,040 mm 0,040 mm
Odporność wg Böhmego (cm3 / 50 cm2) max. 5,5 max. 5,5 max. 4,5 max. 4,5
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach >25 MPa >25 MPa >35 MPa >35 MPa >45 MPa >45 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach >6 MPa >6 MPa >7 MPa >7 MPa >8 MPa >8 MPa
Kolor jasnoszary jasnoszary wg cennika wg cennika wg cennika wg cennika
Grubość warstwy 1-10 mm 1-10 mm 4-15 mm 4-15 mm 4-15 mm 4-15 mm
Zużycie kg/mm/m2 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
Woda zaczynowa (l/25 kg) 6,0-6,5 6,0-6,5 4,75-5,25 4,75-5,25 4,75-5,25 4,75-5,25
Czas opracowania mieszanki przy 20°C (minut) 20 20 15 15 15 15
Ruch pieszy przy 20°C (godz.) 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
Pełne obciążenie (dni) 1 1 7 7 7 7
Próba rozlania (Ø 45mm x ↕ 96mm) 26-28 cm 26-28 cm 23-25 cm 23-25 cm 23-25 cm 23-25 cm

Dokumenty do pobrania