Produkty

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi specjalistów i w doświadczeniu zdobytemu w trakcie poprzedniej działalności gospodarczej umożliwiło nam stworzenie jednej z najbardziej zaawansowanych i wydajnych linii produkcyjnych w naszym segmencie rynku do produkcji materiałów do posadzek przemysłowych i podłóg betonowych.

Przywiązujemy szczególną wagę do jakości produkowanych przez nas produktów, dlatego nasz systemy kontroli jakości odgrywa kluczową rolę. Zarówno materiały wejściowe, jak i wyjściowe są sterowane automatycznie przy użyciu sprzętu komputerowego. Dotyczy to w szczególności sprzętu do pomiaru odporności na ścieranie opartego na angielskiej metodzie BCA, aparacie Vicat, oprzyrządowaniu laserowym do pomiaru zmian objętości oraz sterowanej komputerowo prasy do pomiaru kompresji i wytrzymałości na rozciąganie.

Kolejnym przyrządem do sprawdzania naszych produktów jest system monitorowania produkcji, który na bieżąco odczytuje informacje umieszczone na produkcie dotyczące produkcji i dostawy.

Linia produktów Fortemix

Systemy produktowe

W ramach całego spektrum naszych produktów nacisk kładziony jest na budowanie systemów produktowych, czyli możliwość wzajemnej kombinacji produktów w celu stworzenia idealnej całości, gdzie każdy składnik pełni idealnie swoją rolę w ramach całości.

W ramach systemu Fornivel suchy składnik systemu wspomagany jest przez powłokę gruntująca Fortecoat 1410 w stosunku do odpowiedniego przygotowania podłoża przed właściwym nałożeniem suchego składnika. Powłoka Fortecoat 1420 i 1421 następnie pielęgnuje gotową powierzchnię, a przede wszystkim ją utwardza. W ramach systemu Fortedur powłoka Fortecoat 1425 i 1426 zabrania unikaniu wody z danej posadzki posypkowej, w wyniku czego zapewniony jest odpowiedni czas do jej utwardzenia, w wypadku dojrzałej posadzki w istotny sposób obniża się nasiąkliwość.

W ramach systemu FormulaForte produkt FormulaForte Hard zapewnia utwardzenie, natomiast FormulaForte Shine troszczy się o połysk. W wyniku takich kombinacji naszych produktów można osiągnąć lepsze cechy użytkowe posadzek.