Poszerzenie asortymentu o posypki metaliczne i półmetaliczne