Poszerzenie linii produktów Fortelock i Fortelock DECOR oraz INVISIBLE